website ngừng hoạt động - Mọi thông tin trên website đều vô giá trị - đây không phải là website của bất cứ tổ chức nào - Mọi liên lạc đều đã bị ngắt - Email: dongadw@gmail.com

Tra cước MegaVNN
Tra cước trực tuyến
Tra cước MegaVNN

Để tiến hành kiểm tra cước Megavnn, khách hàng có thể truy cập vào địa chị:

http://user.vnn.vn/cgi-bin/tttn.cgi

Điền đầy đủ thông tin về: Account và Mật khẩu truy cập

Lựa chọn tháng cần kiểm tra sau đó chọn VIEW

HOẶC: Tra cước ADSL, ĐTCĐ, Gphone trực tuyến

http://vnpt-hanoi.com.vn/portal/auth/wfrmLogin.aspx

Các dịch vụ cung cấp thử nghiệm  gồm có:

- Tải bản kê cước viễn thông: Khách hàng có thể tải bản kê cước viễn thông hàng tháng (dạng text) của tối đa 12 tháng (kể từ tháng phát hành hoá đơn gần nhất); Đồng thời khách hàng cũng có thể tải bản kê chi tiết các cuộc gọi điện thoại nội hạt và tra cứu thông tin chi tiết các phiên truy nhập của dịch vụ MegaVnn hàng tháng.

- Tra cứu cước nóng: Khách hàng có thể tra cứu cước thông tin các dịch vụ điện thoại cố định, GPhone, Cityphone và thông tin chi tiết các phiên truy nhập của dịch vụ MegaVnn sử dụng trong tháng chưa đến kỳ phát hành hóa đơn.

- Đăng ký dịch vụ gia tăng: Khách hàng đăng ký các dịch vụ gia tăng của mạng điện thoại cố định, GPhone hoặc thay đổi gói cước, tốc độ của dịch vụ MegaVNN.

VNPT Hà Nội gửi user và mật khẩu truy cập Portal cho tất cả khách hàng trong Bản kê cước viễn thông hàng tháng.

Để được tư vấn và hỗ trợ thêm về dịch vụ, Quý

khách vui lòng gọi tới số :

1900 599 808 – 043. 6 343 393

 

Đăng ký lắp đặt Internet ADSL
Tên bạn: 
Địa chỉ: 
Điện thoại: 
Email: 
Liên hệ bộ phận: 
Nội dung: 
Mã xác nhận: 
 
 

Tin khác

Đăng ký lắp đặt Internet ADSL
Tên bạn: 
Địa chỉ: 
Điện thoại: 
Email: 
Liên hệ bộ phận: 
Nội dung: 
Mã xác nhận: 
 
 
Textlink